Jdeme si za svým


 Každý, kdo má nÄ›jaký koníÄek, stanoví si nÄ›jaký cíl, kterého chce v oboru dosáhnout. Například filatelista by rád nejcennÄ›jší známku svÄ›ta a dÄ›lá vÅ¡e pro to, aby One-Cent Magenta byla jeho. On vlastnÄ› ani modrý Mauricius není k zahození, ale na takové známky je tÅ™eba mít drobátko více penÄ›z, nežli jich smrtelník mívá. Myslíme tím normálního a běžného smrtelníka.  

Jako hobby však není jen poklidný a tichý sběr známek. Můžeme se podívat na protipól, totiž například na horolezectví. 

Zde si každý, kdo jej pÄ›stuje pÅ™edstavuje sám sebe na Mount Everestu, nebo alespoň tÅ™eba na K2. Kterážto je nebezpeÄnÄ›jší, ale zase není nejvyšší. V každém případÄ› je tento cíl dosažitelný o nÄ›co snáze nežli výše citovaná známka. I když i na tento sen je potÅ™eba hodnÄ› penÄ›z. Jen za výstup samotný se platí kolem Ätvrt milionu naÅ¡ich korun, takže jak vidno… 

aršík známek

Ale netřeba zoufat, několik našich lidí tam již bylo. Šli tvrdě a nekompromisně za svým cílem a podařilo se jim to. Nemá však každý takové štěstí.  

Každé hobby chce to své. NÄ›které pouze trénink, pokud má nÄ›kdo jako hobby jakýkoli sport. Tvrdá dÅ™ina je to, co takové lidi těší a co mají rádi. Když vypotí deset litrů potu, jsou spokojeni a běží z tÄ›locviÄny nebo posilovny domů. VÅ¡ak to mají za rohem, jen patnáct kilometrů.  

horolezci

Nelze zde samozÅ™ejmÄ› rozebrat do detailu vÅ¡echny hobby co jich na svÄ›tÄ› je. To by Älánek nemÄ›l konce a to nelze. Takže si závÄ›rem Å™eknÄ›me jen tolik, že tam kde je pevná vůle, vÄ›tÅ¡inou to vyjde. Spousty lidí zaÄínali z niÄeho a je jedno zda je to sbÄ›ratel nebo sportovec. Ani ten se nenarodil s figurou Arnolda Schwarzeneggera, ke vÅ¡emu se musí dospÄ›t Äasem. Bývá to mnohdy cesta zlá a trnitá, a proto mohou skuteÄnÄ› dosáhnout cíle jen ti nejlepší. A nesmí se to po té cestÄ› nijak zvrtnout. Je tÅ™eba být stále obezÅ™etný a také brát ohled tÅ™eba na rodinu.