Nabízíme perspektivní technické zázemí pro nýtování


Snadno a rychle se oprostÄ›te od nechtÄ›ných komplikací, které mohou doprovázet spojení tenkostÄ›nných ocelových, kovových nebo platových konstrukÄních souÄástek. Kvalitní trhací nýty, které jsou urÄeny pro standardní slepé nýtování, získáte za skvÄ›lých finanÄních podmínek od ověřeného distributora. Bez zbyteÄné námahy docílíte pÅ™esného a nerozdÄ›litelného spoje, a to s použitím odolných materiálů, které lze vystavit vnitÅ™ním i vnÄ›jším podmínkám. Intenzivní spojovací kúru zahajte dialogem o možnosti odbÄ›ru certifikovaných nýtovacích prvků na adrese ověřené firmy s mezinárodní úÄastí na trhu.

Díky našim produktům Vás od kvality jen tak něco neoddělí

V kategorii nýtovacích spojovacích materiálů pro slepé nýtování hrají trhací nýty certifikované kvality od specializovaného výrobce jednoznaÄnÄ› prim. Žádné chyby na kráse, které by znemožňovaly spojení různých i těžko pÅ™ipojitelných konstrukcí, neÄekejte. ZábÄ›r vývojového oddÄ›lení umožňuje pÅ™i výrobÄ› velký akÄní rádius, tudíž v nabídce naleznete bezesporu vÅ¡e, co pro nýtování potÅ™ebujete.