Udělej si sám, ale ne za každých okolností


Existuje mnoho tipů, jak vyzrát na mravence v bytÄ›. NÄ›které z nich jsou osvÄ›dÄené více, jiné ménÄ›. V každém případÄ› vÅ¡ak lidi vždy na prvním místÄ› nejvíce láká vyzkouÅ¡et to, co je podle nich levné, dostupné a co si mohou udÄ›lat sami. Pokud budeme mluvit o prevenci, pak je tato snaha na místÄ›. Například uchovávat veÅ¡keré sypké potraviny v dobÅ™e uzavÅ™ených sklenicích, nenechávat spadlé zbytky potravy – jako drobeÄky a podobnÄ› – na zemi nebo volnÄ› ležet na kuchyňské lince. PreventivnÄ› můžete vyzkouÅ¡et i nejrůznÄ›jší voňavé bylinky a suÅ¡ené rostliny, které vám voní libÄ›, zato mravence odpuzují.

Hrr na nÄ›!

Rozhodnete-li se provádÄ›t vÅ¡echna tato vyjmenovaná a tÅ™eba i mnohá další opatÅ™ení v rámci prevence, je to samozÅ™ejmÄ› správnÄ›. Pokud vÅ¡ak tÄ›mito způsoby hodláte zahájit s mravenci boj, vyhlaÅ¡ujete jim válku a pokoušíte se o jejich likvidaci, buÄte si téměř na sto procent jisti, že je to boj marný a likvidace mravencůje pÅ™edem prohraná. Budete pouze ztrácet Äas a nervy. Že nevíte, co máte udÄ›lat? No pÅ™ece volat profesionály! Jsme vždy pÅ™ipraveni – firma DeraPlus.