Zábavný petang


Také patříte k tÄ›m lidem, kteří si dávají záležet na tom, aby se bavili a také aby se nenudili? Pokud ano, tak já se vám vůbec nedivím. Já také patřím k tÄ›m lidem, kteří vyhledávají spíše takovou zábavu, aby se u toho nenudili a aby jim také bylo dobÅ™e, protože v dneÅ¡ní dobÄ› je opravdu hodnÄ› případů, kdy tÅ™eba lidé si myslí, že se budou bavit. Ale nakonec to vždycky dopadne tak, že tÅ™eba se nÄ›co nepodaří anebo se nÄ›co udÄ›lá Å¡patnÄ›. A potom je neÅ¡tÄ›stí na svÄ›tÄ›. Tohle se mi také už kolikrát stalo a musím říct, že je to potom velice smutné a je to Å¡koda. NicménÄ› záliby a další koníÄky nebo hobby Å™adíme je do takové kategorie, kdy lidé vlastnÄ› dÄ›lají to, co je baví a vůbec se nemusí bát toho, že by se tÅ™eba nudili anebo že by dÄ›lali tÅ™eba nÄ›co Å¡patného.

Petang hrajeme i na pláži.

Já sama patřím k tÄ›m lidem, kteří radÄ›ji si tÅ™eba také zábavu pÅ™iplatí, proto jsme také s přáteli udÄ›lali takový klub petangu. Ze zaÄátku jsme chodili prvnÄ› do golfu a podobnÄ›, ale potom jsme si Å™ekli, že nejlepší bude, když si udÄ›láme vlastní klub. A protože nejsme tak bohatí, že bychom si každý kupovali nÄ›jaké golfové vybavení, tak jsme si Å™ekli, že udÄ›láme klub petanque a Å™eknu vám, že se nám klub pÄ›knÄ› bÄ›hem půl roku rozrostl, místo sedm Älenů, kde jsme byli my přátelé, tak už máme jich dvacet pÄ›t Älenů. Musím říct, že je to docela veliká zábava a mě to také baví.

Máme petang klub.

Také jsme s partnerem kapitáni celého mužstva, celého družstva, máme tam jak ženy, tak také může, a dokonce už i malé dÄ›ti. Tedy ne sice úplnÄ› malé dÄ›ti, ale nejmladší Älen naší petang party je Ätrnáctiletý kluk, který je opravdu Å¡ikovný a myslím si, že ten to jednou nÄ›kam dotáhne. Řekla jsem si, že kdyby tÅ™eba bylo nÄ›jaké mistrovství svÄ›ta v této hÅ™e v tomto petangu, že by urÄitÄ› mnoho lidí z naÅ¡eho klubu tam Å¡lo a myslím si, že zrovna ten náš Ätrnáctiletý chlapec, náš Ätrnáctiletý Älen by tohle vyhrál na plné Äáře. Kdybyste ho vidÄ›li, jak hraje petang a jak ho to baví, je to jeho koníÄek, tak byste úplnÄ› žasli. Je opravdu Å¡ikovný.