Mapa roku 2024


Obrovský skok ke šťastnému životu

Jako první si zodpovÄ›zte otázky, jak byste chtÄ›la v novém roce žít. Ona totiž spousta z nás ani neví, jak by mÄ›l život snů vypadat. A teÄ nemyslíme jen hrubé obrysy, ale zcela konkrétní pÅ™edstavy. Pokud si hned v prvním kroku neujasníte, kam chcete směřovat, dost možná budete nespokojená a svoji frustraci budete svádÄ›t na vnÄ›jší okolnosti. PÅ™edstavte si terÄ (váš vysnÄ›ný život), do kterého se chcete trefovat. Ale, jak se do nÄ›j můžete trefit, když jste ho ani nevyvÄ›sila = nemáte jasnou pÅ™edstavu. Aby se vám tento rok už opravdu povedl nebo vás nÄ›kam posunul, peÄlivÄ› si zodpovÄ›zte tyto otázky.

žena

1) Je konec roku 2024 a tento rok byl pro vás opravdu zlomový. Jaké konkrétní vÄ›ci a Äiny se udály, že se tak skuteÄnÄ› stalo? Například jste se pÅ™estÄ›hovala z vybydlené garsonky do nového domu nebo jste získala nové zakázky u vaÅ¡eho podnikání.

U všech otázek se zamýšlejte tak hluboce, jak to jen půjde. Nespěchejte a nechte pracovat fantazii i intuici.

2) Když cíle dosáhnete, co vám to pÅ™inese? Například, když dáte výpovÄ›Ä v práci, budete se moct plno ponoÅ™it do podnikání, budete svým vlastním šéfem a objevíte své talenty. Zjistíte, že se na sebe můžete spolehnout.

3) Co vedlo k tomu, že se vÅ¡echny vysnÄ›né vÄ›ci staly skuteÄností? Například jste si vydÄ›lala na luxusní dovolenou, protože jste zaÄala více pÅ™emýšlet o penÄ›zích a investovat je. Nebo jste neutrácela za zbyteÄnosti.

dovolená

4) Jak nastavit mysl, abyste tÄ›chto výsledků dosáhla? PÅ™edstavte si samu sebe jako ženu, která i pÅ™esto, že má strach, nepochybuje a je odvážná. Svůj Äas umí využívat efektivnÄ› a pokud se bÄ›hem cesty pÅ™ihodí nÄ›jaká ta chybka, vezme si z toho ponauÄení. Má jasno kam směřuje a pomalými kroky si jde za svým snem. 

PÅ™ejeme, aby se vám rok 2024 povedl podle vaÅ¡ich nejtajnÄ›jších pÅ™edstav. A pracovat na tom zaÄnÄ›te už dnes.