Se sídlem firmy v Praze máte klid


Bydlíte nedaleko Prahy, například v okrese Praha-západ, Kladno nebo Beroun, a chystáte se zahájit podnikatelskou činnost? Pak bychom vám rádi poradili, abyste zvážili založení sídla firmy mimo místo svého trvalého pobytu. Má to své výhody, a o nich bychom se tu nyní mohli zmínit.

kancelář v Praze

Klid na podnikání – říká se, že „co oči nevidí, to srdce nebolí“. Toto ustálené rčení se promítá do jakékoli oblasti v lidském životě, a platí to i pro podnikání. Možná dokonce, že tam to platí ještě víc, protože podnikatelská činnost je v očích některých z nás brána poněkud zkresleně, a lidé častokrát vidí jen to pozlátko, ale nemají tušení, co vše musí podnikatel řešit za trable. Jestliže vás pak váš soused spatří v novém autě, a bude zároveň vědět, že máte firmu, a podnikáte v určitém oboru, může vám ze závisti zkomplikovat život. Přece jen je výhodnější dávat si na některá individua pozor a neroztrubovat v malé obci či menším městě o sobě kde co.

virtuální kancelář

Praha je anonymní sídlo firmy v Praze poskytuje neskutečnou anonymitu. Tam po vás, lidově řečeno, „neštěkne ani pes“, nikdo vás tam nezná (možná až na nějaké vzácné výjimky), a tudíž ani neví, kdo jste, jak se jmenujete, kde bydlíte, a co tu děláte. A klid – ten je pro podnikání vysloveně klíčový, protože vystresovaný podnikatel – to je leda tak vstupenka k psychiatrovi nebo do nemocnice s infarktem myokardu.

Máte k dispozici zasedačku – virtuální sídla umožňují mít k dispozici zasedací místnost, kde lze pořádat obchodní jednání, školení, partnerská setkání, a to na neutrální půdě mimo vaše bydliště. Pro podpisy smluvních ujednání a uzavírání kontraktů tu máte připravený dostatečně velký prostor s kancelářským nábytkem, kuchyňskou a možností promítat různé prezentace, a to na důstojné úrovni, což může vaše partnery či zákazníky přimět k větší důvěře ve váš podnik.